Ngân hàng Việt Á - Phan Đình Phùng Ngân hàng Việt Á - Phan Đình Phùng

Số 41B, Phố Phan Đình Phùng

Ngân hàng Việt Á - Nguyễn Chí Thanh Ngân hàng Việt Á - Nguyễn Chí Thanh

Số 137, Đường Nguyễn Chí Thanh

Siêu thị
Nhà hàng