Ngân hàng Liên Việt Ngân hàng Liên Việt

Số 30-32, Phố Láng Hạ

Trung tâm thương mại
Di tích lịch sử