Ngân hàng Liên Việt Ngân hàng Liên Việt

Số 30-32, Phố Láng Hạ

Phòng khám phụ sản
Khu vui chơi