Bưu điện Hạ Đình Bưu điện Hạ Đình

Số 180, Phố Hạ Đình

Đại lý sách báo - văn phòng phẩm Đại lý sách báo - văn phòng phẩm

Số 101B, Phố Lương Định Của

Phòng khám phụ sản
Trung tâm thương mại