Cầm đồ - Đại Dương Cầm đồ - Đại Dương

Số 344, Phố Bạch Mai

Dịch vụ cầm đồ Dịch vụ cầm đồ

Số 113, Phố Nguyễn Lương Bằng

Trạm y tế
Bệnh viện