Cửa hàng cầm đồ Cửa hàng cầm đồ

Số 304, Đường Láng

Dịch vụ cầm đồ Dịch vụ cầm đồ

Số 117, Phố Tây Sơn

Khu vui chơi
Trạm y tế