Doanh nghiệp vàng bạc Hương Khánh Doanh nghiệp vàng bạc Hương Khánh

Số 664, Đường Ngọc Lâm

Dịch vụ cầm đồ Dịch vụ cầm đồ

Số 5, Phố Võ Thị Sáu

Bệnh viện
Nhà hàng