Cầm đồ Cầm đồ

Số 168, Phố Nguyễn Thái Học

Dịch vụ cầm đồ Dịch vụ cầm đồ

Số 207, Đường Bùi Xương Trạch

Phòng khám phụ sản
Phòng cháy chữa cháy