Cửa hàng cầm đồ, sim thẻ Cửa hàng cầm đồ, sim thẻ

Số 97, Đường Bế Văn Đàn

Hiệu cầm đồ Hiệu cầm đồ

Số 123I, Đường Thụy Khuê

Trung tâm thương mại
Nhà hàng buffet