Cửa hàng cầm đồ, sim thẻ Cửa hàng cầm đồ, sim thẻ

Số 97, Đường Bế Văn Đàn

Hiệu cầm đồ Hiệu cầm đồ

Số 123I, Đường Thụy Khuê

Trạm y tế
Bệnh viện