Cầm đồ điện thoại di động Cầm đồ điện thoại di động

Số 89, Đường Khương Đình

Trung tâm thương mại
Siêu thị