Quán Bảo Khánh - Hải sản biển Quán Bảo Khánh - Hải sản biển

Số 30, Đường Tống Duy Tân

Cửa hàng lương thực - Thực phẩm Cửa hàng lương thực - Thực phẩm

Số 28, Phố Nguyễn Văn Tố

Trung tâm ngoại ngữ
Phòng khám phụ sản