Hải sản biển Thái Bình Hải sản biển Thái Bình

Ngõ 343 Trần Khát Chân

Nhà hàng Nhớ Biển - Sea food Nhà hàng Nhớ Biển - Sea food

Số 57, Phố Lý Thường Kiệt

Phòng cháy chữa cháy
Khách sạn