Công ty cổ phần vận tải Trường An Công ty cổ phần vận tải Trường An

Số nhà 21, ngõ 42 phố Đức Giang

Công ty Ong Vàng Công ty Ong Vàng

202 Hoàng Ngân

Phòng khám phụ sản
Trung tâm thương mại