An Phước - Trần Hưng Đạo An Phước - Trần Hưng Đạo

27A Trần Hưng Đạo

Siêu thị
Nhà hàng buffet