Trung tâm Điện tử Thăng Long Trung tâm Điện tử Thăng Long

Số 25, Phố Hai Bà Trưng

Trạm y tế
Khu vui chơi