Đại sứ quán Lào Đại sứ quán Lào

Số 40 - Quang Trung

Trạm y tế
Di tích lịch sử