Phở gà, bò - cháo tim - bầu dục Phở gà, bò - cháo tim - bầu dục

Số 12, Phố Phương Liệt

Trung tâm ngoại ngữ
Di tích lịch sử