Long Hương - Cháo lòng dinh dưỡng Long Hương - Cháo lòng dinh dưỡng

Số 52, Đường Định Công Thượng

Du lịch
Bệnh viện