Nhật ngữ Đông Đô - đường Láng Nhật ngữ Đông Đô - đường Láng

Tòa nhà Đông Đô - Số 6, ngõ 1008 đường Láng

Trung Tâm Ngoại ngữ Phương Đông tại Quận Long Biên Trung Tâm Ngoại ngữ Phương Đông tại Quận Long Biên

số 34 ngõ 298 Ngọc Lâm( trong trường cấp 2 Ái Mộ)

Trung tâm y tế
Nhà hàng buffet