Góc Dim-Sum Góc Dim-Sum

Số 317 Kim Mã

Nhà hàng Thượng Hải Nhà hàng Thượng Hải

Số 105, Đường Trường Chinh

Phòng khám phụ sản
Phòng cháy chữa cháy