Hoa tươi Thanh Hà Hoa tươi Thanh Hà

Số 32, Đường Hồ Tùng Mậu

Nhật Linh Nhật Linh

Số 127, Phố Phùng Hưng

Trung tâm thương mại
Trung tâm y tế