Hoa D.Farmeri Hoa D.Farmeri

Số 4A, Phố Hàng Lược

Cửa hàng hoa Lilyan Cửa hàng hoa Lilyan

Số 150, Phố Nguyễn Khuyến

Khách sạn
Khu vui chơi