Trạm Y tế xã Dương Hà Trạm Y tế xã Dương Hà

Thôn Trung - Dương Hà

Bệnh viện
Nhà hàng