Trạm y tế phường Phương Mai Trạm y tế phường Phương Mai

Ngõ 28C Lương Định Của - Phường Phương Mai

Trung tâm y tế
Trung tâm ngoại ngữ