Vietcombank - PGD Lạc Trung - Hà Nội Vietcombank - PGD Lạc Trung - Hà Nội

Số 51 Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy

Trung tâm y tế
Nhà hàng buffet