Vietcombank - Bắc Linh Đàm Vietcombank - Bắc Linh Đàm

Khu Chung cư Bắc Linh Đàm

Trường cấp 3
Nhà hàng buffet