Càn long ngự dịch Càn long ngự dịch

Số 109A6, Phố Trần Huy Liệu

Nhà hàng
Trường cấp 3