Đền Ngọc Sơn Đền Ngọc Sơn

Đinh Tiên Hoàng

Đình Ngũ Xã Đình Ngũ Xã

Số 16 Nguyễn Khắc Hiếu - Trúc Bạch

Phòng khám phụ sản
Trung tâm y tế