Rượu Tây Bắc Rượu Tây Bắc

Số 21, Phố Hàng Vôi

Ánh Hằng Ánh Hằng

Số 151, Đường Định Công Thượng

Nhà hàng
Siêu thị