Rượu làng Vân Rượu làng Vân

Số 38, Phố Hàng Mành

Viet Ha Beer Viet Ha Beer

Số 694, Đường Lạc Long Quân

Phòng cháy chữa cháy
Khu vui chơi