Cửa hàng bia, rượu, nước giải khát Hưng Thịnh Cửa hàng bia, rượu, nước giải khát Hưng Thịnh

Số 108, Đường Nguyễn Hoàng Tôn

Nhà hàng
Trung tâm y tế