Keangnam Hanoi Landmark Tower Keangnam Hanoi Landmark Tower

E6, Đường Phạm Hùng

Di tích lịch sử
Phòng cháy chữa cháy