Keangnam Hanoi Landmark Tower Keangnam Hanoi Landmark Tower

E6, Đường Phạm Hùng

Phòng cháy chữa cháy
Bệnh viện