Viện Khảo cổ học Viện Khảo cổ học

61 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm,

Trung tâm thương mại
Trạm y tế