Cầm đồ, Cho thuê xe tự lái Cầm đồ, Cho thuê xe tự lái

Số 187, Phố Minh Khai

Cầm đồ - Cho thuê xe du lịch Cầm đồ - Cho thuê xe du lịch

Số 86, Phố Hồng Mai

Bệnh viện
Trung tâm ngoại ngữ