Cửa hàng Tuấn Lân Cửa hàng Tuấn Lân

Số 5, Đường Âu Cơ

Trung tâm y tế
Di tích lịch sử