Cửa hàng Hưng Đạt Cửa hàng Hưng Đạt

Số 125, Đường Nguyễn Đức Cảnh

Cửa hàng vật tư xây dựng Cửa hàng vật tư xây dựng

Số 62, Phố Vũ Hữu

Trung tâm y tế
Nhà hàng buffet