Nhà thuốc Lê Dương Nhà thuốc Lê Dương

Số 279, Đường Lĩnh Nam

Nhà thuốc tư nhân Minh Tâm Nhà thuốc tư nhân Minh Tâm

Số 55, Đường Trương Định

Phòng cháy chữa cháy
Trung tâm ngoại ngữ