Nhà thuốc tư nhân Nhà thuốc tư nhân

Số 170, Phố Vọng

Nhà thuốc tư nhân Khải Hậu Nhà thuốc tư nhân Khải Hậu

Số 57, Phố Trần Quốc Hoàn

Siêu thị
Nhà hàng buffet