Nhà thuốc Tâm Đức Nhà thuốc Tâm Đức

Số 284, Phố Khâm Thiên

Nhà thuốc Hữu Nghị Nhà thuốc Hữu Nghị

Số 184, Phố Hạ Đình

Nhà hàng buffet
Trạm y tế