Nhà thuốc tư nhân An An Nhà thuốc tư nhân An An

Số 25, Ngõ Thông Phong

Nhà thuốc tư nhân Hồng Kỳ Nhà thuốc tư nhân Hồng Kỳ

Số 26, Đường Khương Đình

Di tích lịch sử
Siêu thị