Nhà thuốc tư nhân Thu Hằng Nhà thuốc tư nhân Thu Hằng

Số 132A, Đường Âu Cơ

Nhà thuốc tư nhân Ánh Hồng Nhà thuốc tư nhân Ánh Hồng

Số 1, Phố Yên Bái 2

Khách sạn 4 sao
Phòng cháy chữa cháy