Nhà thuốc Pháp số 11 Nhà thuốc Pháp số 11

Số 33, Đường Bế Văn Đàn

Nhà thuốc Thiện Tâm Nhà thuốc Thiện Tâm

Số 60, Phố Hàng Đậu