California Fitness Centre 88 Láng Hạ California Fitness Centre 88 Láng Hạ

Tầng M, tầng 3, tầng 4 khu B - Sky City - 88 Láng Hạ

Lộc Việt JSC Lộc Việt JSC

Số 6 Huỳnh Thúc Kháng

Phòng khám phụ sản
Khu vui chơi