Hoa tươi Đức Hậu Hoa tươi Đức Hậu

Số 103 - G22, Phố Huỳnh Thúc Kháng

Cửa hàng hoa nghệ thuật Cửa hàng hoa nghệ thuật

Số 304, Phố Tây Sơn

Di tích lịch sử
Trung tâm y tế