Cửa hàng hoa lan Trường Uyên Cửa hàng hoa lan Trường Uyên

Số 642, Đường Hoàng Hoa Thám

Mỹ Quang Mỹ Quang

Số 34, Phố Hàng Đậu

Nhà hàng buffet
Khu vui chơi