Vườn Hoa Lan Viên - Orchids Garden Vườn Hoa Lan Viên - Orchids Garden

Khu sinh thái Vietnet -

Maxxbauflower - Hoa lụa cao cấp Maxxbauflower - Hoa lụa cao cấp

Số 571 Hoàng Hoa Thám - Cống Vị

Trạm y tế
Trung tâm y tế