Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật

Số 70, Phố Trần Hưng Đạo

Nhà xuất bản Nông nghiệp Nhà xuất bản Nông nghiệp

Số 6, ngõ 167 Phương Mai

Trung tâm y tế
Phòng cháy chữa cháy