Adidas Việt Nam - Vincom tower Adidas Việt Nam - Vincom tower

Lầu 2 Vincom Tower - 191 Bà Triệu

Trung tâm ngoại ngữ
Khách sạn 4 sao