Bánh giò vườn hoa Lý Tự Trọng Bánh giò vườn hoa Lý Tự Trọng

Vườn hoa Lý Tự Trọng - đầu đường Thanh Niên giao với Thụy Khuê

Bánh giò Chùa Láng Bánh giò Chùa Láng

Cổng chợ Láng Thượng, đi vào 1 tí

Khách sạn 4 sao
Phòng cháy chữa cháy