Tuấn Đạt - Bia hơi, Rượu thuốc, kem các loại Tuấn Đạt - Bia hơi, Rượu thuốc, kem các loại

Số 175, Đường Bùi Xương Trạch

Rượu Vang Viniear Rượu Vang Viniear

Số 30, Phố Phan Chu Trinh

Phòng khám phụ sản
Di tích lịch sử