Trung tâm ảnh màu kỹ thuật số Trung tâm ảnh màu kỹ thuật số

Số 675, Đường Hoàng Hoa Thám

X8 - Quay camera X8 - Quay camera

Số 42, Đường Bùi Bằng Đoàn

Trung tâm ngoại ngữ
Khu vui chơi